fredag den 31. maj 2013

Bachelorprojektets emne ...

Nu har jeg skrevet stolpe op og ned om, at jeg enten skulle skrive eller er i gang med at skrive bachelor.
Men jeg har aldrig fortalt, hvad det er jeg/vi skriver om ...

Selve emnet er om kommunikationen imellem behandler og den palliative patient ved første samtale lige før strålebehandling.

Dette emne er inspireret af vores praktikperiode, hvor vi oplevede forskelle i måden, kommunikationen - især den skriftlige del - forgik på til palliative og kurative patienter, og det var især ved behandlingsapparaterne forskellen var. Ved CT scanningen var der ikke den nævneværdige forskel, udover om de fik tattoveringer eller der blev tegnet med tusch.

Alle kurative patienter får udleveret diverse foldere omkring hudpleje, smertelindring osv. Palliative patienter får intet skriftligt materiale, og derudover er der også en meget kortere kontaktflade til palliative patienter.

Et meget interessant emne, hvor vi nok også i vores praktikperiode gjorde opmærksom på denne forskel og undrede os over - især fordi love og retningslinjer indikerer, at alle skal have alle informationer at vide såvel mundtligt som skriftligt.

For at provokere bare en anelse har vi valgt en titel som er flg.:

Det gør ikke noget ... det er bare palliativ 

med undertitel som er flg:

Kommunikation imellem behandler og patient.
(måske vi skulle tage palliativ med ind i denne titel også)

Nu kan det jo være, at blog land kan hjælpe mig, for vi har diskuteret, hvordan vi skal skrive titlen.

Jeg vil gerne have at der er "pause" imellem det gør ikke noget og det er bare palliativ så derfor har jeg sat ... dette mener makkeren så er forkert og det skal være ,
Hvem har ret?

Jeg vil nu gå videre i min skrivning, for der mangler stadig lige en perspektivering inden selve opgaven er løst.

torsdag den 30. maj 2013

Pipper lige - jeg er her altså endnu ....

Den sætning har jeg godt nok skrevet mange mange ... men altså kun i mit hovede, for når jeg skulle til at skrive på bloggen, var jeg enten for træt eller havde lynende travlt.

Jeg har også haft "dårlig samvittighed" over ikke at have skrevet noget på bloggen, men min prioritering har lige været et andet sted.

Men i dag har jeg tid og overskud.

Af en eller anden uforklarlig årsag er det jo sådan, at bachelor projekt jo ikke skriver sig selv ... om end jeg har ønsket mig det mange gange igennem de sidste mange uger.

Jeg har så sandelig også været så (u)heldig at blive ramt af den der flue, lige da vi skulle til at starte med at skrive projektet. Da jeg så dukkede op til overfladen efter en uges fravær, blev makkeren syg. Det var ikke lige med i planen.

Vi kom da i gang, men vi følte os som et par høns i en hønsegård men uden hovede ... lige indtil vores dygtige (og humoristiske) vejleder sendte en ledestjerne i vores retning.

Projektbeskrivelse, observationsark og diverse informationsark til behandlere og patienter blev (efter langs tids venten .... tromme tromme tromme ... vente vente vente) godkendt af vores vejleder, og så kunne vi endelig sende det hele til sygehuset.

Og hvad skete der så?
Jamen vi venter da bare igen ... nu fordi der var en masse hellig/ fri dage for de personer, som skulle give OK.

Endelig kunne vi komme igang med at samle data ind, og det gik "som smurt"

Vi havde da lavet noget på selve opgaven med indledning, problembeskrivelse, problemformulering, begrebsafklaring, hermeneutik, en lille smule på metode, analyse og det teoretiske perspektiv.

Så var det, at selve projektet nu skulle til at hænge sammen. Derfor har vi de sidste mange dage eller uger brugt på at:
skrive, læse, diskutere, tilrette, korrekturlæse ... skrive, læse, diskutere, tilrette, korrekturlæse ... skrive, læse, diskutere, tilrette, korrekturlæse ... i en tummerum.

Rengøringskonen har simpelthen været en knag igennem denne skrive process ... hun har godt nok ikke gjort rent hos mig, men det, hun gjorde og gør, er simpelthen guld værd. Hun har nemlig læst korrektur på værket, hvilket er meget godt, da det vi skriver om kan være indelysende for os men ikke for hende.

Vi havde den sidste mundtlige vejledning i dag, og det gik simpelthen super. Der var selvfølgelig småting, der skulle rettes samt tilføje noget andet.

Dog synes vi at vi stadig manglede noget teoretisk perspektiv, så vi stak hoveder i bøgerne igen og fandt endnu mere, som kunne blive tilføjet til det, der allerede var skrevet.

Som det ser ud nu, mangler vi "kun" en videre udbyggelse af vores diskussion, finpudsning af konklusion og lige perspektiveringen ... udover altså forsiden og abstrakter på dansk og engelsk.

Projektet må max fylde 84.000 tegn incl. mellemrum (ca 35 sider), og i øjeblikket er den på 70.222 tegn (30 sider), så der er masser af plads til at fordybe os.

Deadline er den 7. juni klokken 12.00, men vi satser kraftigt på at få afleveret torsdag.

Og så skal der "drikkes et hul i hegnet", for vi trænger begge til at få renset hjernen, inden vi skal forberede os på at forsvare projektet den 19. eller 20. juni.

Den 23. juni er der dimission ... men lige nu glæder jeg mig som et lille barn til at få afleveret dette mangegrimmeordefterhinanden projekt.