onsdag den 6. juni 2012

Regneark og ligninger ...

Regneark har jeg aldrig sat mig så meget ind i. Rengøringskonen er meget bedre til det, så hun har lavet små programmer i regneark, som jeg så "bare" skulle overføre tal til. Nemt og bekvemt.

Ligninger har aldrig været min hofdessert og vil sikkert heller ikke blive det.
Både på gymnasiet og i skolen kunne rengøringskonen vise og forklare stopler op og ned, hvordan man kunne bruge diverse ligninger og hvordan de fungerede. Det forstod jeg ... indtil hun var gået ud af døren, og jeg selv skulle lave dem.
Behøver jeg at sige, at jeg ikke er matematisk student?

Så jeg kæmpede min kamp med regneark, standardafvigelser, middelværdi/minimum/maksimum ok de var ikke svære, konfidensinterval og meget mere. Diagrammer og histogrammer kom der så sandelig også nogenlunde styr på. Der var nogle ligninger, som jeg måtte give fortabt til, for jeg kunne ikke se/finde ud af, hvilke værdier der skulle bruges. Men løsningen får jeg via et andet regneark, som jeg har "tigget" mig til.

Så alt i alt en produktiv tirsdag i kvantitetens tegn, selv om der stadig er nogle skygger der skal drives væk.

I dag står den i kvalitetens tegn samt lige info/fremlæggelse i forbindelse med bachelorprojekt.

Håber I får en skøn dag ...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hvis du skriver en kommentar, bliver jeg glad